Pågående projekt

Privatpersoner:

Toalett/badrumsrenovering samt ombyggnad av hela villan.

Servicejobb löpande. 

Kommersiella:

Ett flertal pågående jobb, från några timmar i storlek, till ett par större jobb som färdigställs i vår/sommar.

Rullande projekt/service som pågår fortlöpande.

Industri:

Ombyggnad av vattenkraftverk.  Installation av ny dammlucka. Pågår hela vintern/våren.

Service- och underhållsjobb åt Vattenfall under 2020.
 
 Ny belysning i maskinsal på kraftverk, pågår under våren.

 Ytterligare ett kraftverksjobb som pågår året ut.