Pågående projekt

Privatpersoner:

Toalett/badrumsrenovering samt ombyggnad av hela villan.

Köksrenovering.

Totalombyggnad av sekelskifteshus med nytt garage och poolhus mm.  Pågår hela vintern.

Kommersiella:

Ett flertal pågående jobb, från några timmar i storlek, till ett par större jobb som ska färdigställas i Oktober.

Rullande projekt/service som pågår fortlöpande.

Larmjobb för Nordic Alarm 

Industri:

Ombyggnad av vattenkraftverk.  Byggström och diverse installationer under projektet, stort som smått. Pågår hela vintern.

Service- och underhållsjobb åt Vattenfall under hela 2020, start i December.
 
 Ny belysning i maskinsal på kraftverk, pågår December/Januari.