Pågående projekt

Privatpersoner:

Toalett/badrumsrenovering samt ombyggnad av hela villan.

Servicejobb löpande. 

Kommersiella:

Ett flertal pågående jobb, från några timmar i storlek, till ett par större jobb.

Rullande projekt/service som pågår fortlöpande.

Industri:

Ombyggnad av vattenkraftverk.  Installation av ny dammlucka. Div kringjobb, pågår i sensommar och höst.

Service- och underhållsjobb åt Vattenfall under 2020.

 Ytterligare ett kraftverksjobb som pågår året ut.