Pågående projekt

Privatpersoner:
Utbyggnad av hus, pågår höst/vinter

Några badrumsrenoveringar pågår

Ett antal köksrenoveringar pågår. 

Servicejobb löpande. 

Kommersiella:

Ett flertal pågående jobb, från några timmar i storlek, till ett par större jobb.

Rullande projekt/service som pågår fortlöpande.

Industri:

Ombyggnad av vattenkraftverk.  Installation av ny dammlucka. Div kringjobb, pågår i höst/vinter

Service- och underhållsjobb åt Vattenfall under 2020.

 Ytterligare ett kraftverksjobb som pågår året ut.

Ny reservkraft, pågår i vinter
Ny vägbelysning, pågår i vinter